Sånär | Nearly 2006

Olja på duk | Oil on canvas 120×150

  1. Konstverk | Artwork
  2. Konstverk | Artwork
  3. Konstverk | Artwork