852 1994–2004

Teckningar, foton | Drawings, photographs A4

Till minne av M/S Estonias förlisning
In memory of the sinking of M/S Estonia

  1. Konstverk | Artwork
  2. Konstverk | Artwork
  3. Konstverk | Artwork
  4. Konstverk | Artwork
  5. Konstverk | Artwork
  6. Konstverk | Artwork
  7. Konstverk | Artwork
  8. Konstverk | Artwork
  9. Konstverk | Artwork
  10. Konstverk | Artwork